Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) reprezentuje nauczycieli akademickich z każdego wydziału, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów oraz doktorantów.

Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza i koordynuje wybory organów Akademii i ich członków oraz członkiń. Do zadań UKW należy m.in. ustalenie harmonogramu wyborów, organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych kolegium elektorów, organizowanie i przeprowadzenie zebrań przedwyborczych prezentujących kandydatów i kandydatek na funkcję rektora, ustalenie wzorów dokumentów i kart do głosowania, sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych komisji wyborczych i nad prawidłowością przeprowadzanych przez nie wyborów oraz wykonywanie innych czynności określonych w statucie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kadencja obecnego składu UKW powołana jest na 4-letnią kadencję i działa do czasu powołania przez senat nowej UKW.

adres mailowy: wybory2024@asp.waw.pl

Kandydat na rektora

Komunikaty

Uchwały

Dokumenty do pobrania

Strona IPN

Oświadczenia lustracyjne dostępne na stronie internetowej IPN

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

 1. dr Maciej Czyżewski
 2. dr Tomasz Krzpiet
 3. dr hab. Anna Klonowska, prof. Uczelni
 4. dr Agnieszka Krzemińska-Maciejko
 5. dr hab. Antoni Grabowski, prof. Uczelni
 6. dr hab. Daniel Zieliński, prof. Uczelni
 7. prof. Witold Krassowski
 8. dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Uczelni
 9. dr Jakub Banasiak – Przewodniczący
 10. mgr Magdalena Ciemierkiewicz
 11. Maja Łypik – Sekretarz
 12. Marta Dziurzyńska – Zastępca Przewodniczącego