Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Fundacja ASP w Warszawie

Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie została założona w 1990 roku przez Profesora Jana Tarasina. Do celów statutowych Fundacji należą:

    • realizacja zadań z zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania szczególnie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
    • krzewienie i upowszechnianie kultury w szczególności plastycznej i wrażliwości estetycznej społeczeństwa
  • wszechstronny rozwój Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
  • upowszechnianie wiedzy o Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jej osiągnięciach artystycznych, naukowych i dydaktycznych
  • pomoc i opieka nad byłymi pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zarząd Fundacji

Komisja Rewizyjna

Projekty 2023

Wystawa Plakatów Alaina Le Querneca

Wystawa prac wybitnego francuskiego plakacisty Alain’a Le Quernec’a – oficjalne wydarzenie towarzyszące 28 Międzynarodowemu Biennale Plakatu na którym artyście przyznano honorową nagrodę im. Józefa Mroszczaka. Le Quernec’a projektuje głównie w obszarze plakatu społecznego i kulturalnego. Jego prace – czasem brutalne a nawet obraźliwe zawsze mają coś do powiedzenia. Nawet jeśli szorstka forma czasem przysłania przekaz, zawsze pozostawiają odbiorcy przestrzeń do interpretacji. Na wystawie pokazany zostanie wybór plakatów społecznych z 60 letniej działalności twórczej artysty.

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Prace inwentaryzacyjne w kryptach kościoła św. Ducha w Wilnie

W kryptach kościoła św. Ducha w Wilnie odnaleziono 23 zmumifikowane ciała z zachowanymi ubiorami (XVII—XIX w.). W latach 2011-2017 ciała badali antropolodzy i wówczas zdjęto zachowane elementy ubiorów. Celem projektu było podjęcie działań inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych przy odłączonych tekstyliach. Prace miały charakter rozpoznawczy a ich założeniem był przegląd zachowanych tekstyliów, ich segregacja i inwentaryzacja z dokumentacją fotograficzną. Działaniom towarzyszyływstępne badania konserwatorskie mające na celu określenie liczby zachowanych szat, liczby rodzajów tkanin i elementów pasmanteryjnych oraz wstępne rozpoznanie typów ubiorów i ich kompletności. Drugim ważnym celem będzie ocena stanu zachowania tekstyliów, zebranie materiału do dalszych projektów badawczych i konserwatorskich całego zespołu.

Projekt prowadzony w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – Wolontariat. Edycja 2023”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

logo Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Konserwacja zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu

Kolejna, czwarta już edycja praktyk studenckich w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w trakcie których studenci chronią najcenniejsze obiekty na podłożach papierowych. Prace prowadzone są pod nadzorem i z pomocą pracowników wydziału . Program prac na rok 2023 zakłada konserwację obiektów rysunkowych z kolekcji Gronkowskiego (jednej z najcenniejszych w zbiorach Biblioteki kolekcji rysunków dawnych mistrzów sztuki europejskiej). Planowane są też prace konserwatorskie i opieka nad obiektami z wystawy stałej w Salonie Chopina, których stan zachowania nie spełnia wymogów ekspozycyjnych.

Projekt prowadzony w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – Wolontariat. Edycja 2023”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Nagroda im. Profesora Andrzeja Wróblewskiego

Nagroda imienia prof. Andrzeja Jana Wróblewskiego, inicjatora i pierwszego dziekana Wydziału Wzornictwa Przemysłowego oraz byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, została ustanowiona na podstawie darowizny państwa i Anny i Pawła Kindlerów honorującej kontrybucje profesora Wróblewskiego na rzecz Akademii Sztuk Pięknych oraz odpowiedzialnego i ekologicznego designu. Celem jej ustanowienia jest wyróżnienie prac dyplomowych na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które w istotny sposób mogą się przyczynić do poprawy jakości życia a przy tym wykazują wrażliwość na kwestie ekologiczne.

Nagroda im. Ireny i Adama Gawlikowskich

Nagroda imienia Ireny i Adama Gawlikowskich, została ustanowiona na podstawie testamentu Adama i Ireny Gawlikowskich. Celem jej ustanowienia jest pomoc szczególnie uzdolnionym absolwentom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w podjęciu samodzielnej działalności artystycznej.

Wypłacanie nagrody zostało czasowo wstrzymane

Kontakt

Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
NIP 5252245695 REGON 001415157 22 826 82 82