Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Rektorska Komisja Socjalna

Komisja Socjalna rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Socjalnego. Są to między innymi wnioski o przyznanie zapomogi (losowej i socjalnej), wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, wnioski o dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz ich dzieci, wnioski o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjno-kulturalnych oraz inne sprawy zgłoszone do Komisji. Spotkania

Komisji odbywają się średnio raz w miesiącu.

Skład Komisji

Komunikaty