Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Studenckie SOS

Psychologiczne wsparcie, pomoc w sytuacjach kryzysowych i telefony zaufania.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

jako studencka Komisja Równość ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom studentek i studentów naszej Uczelni. Zależy nam na Waszym zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym oraz komforcie. Nie da się ukryć, że praca kreatywna – z racji potrzeby silnego zaangażowania emocjonalnego, bywa niekiedy inwazyjna dla zdrowia psychicznego. Zdarza się również, że borykamy się z problemami pozauczelnianymi, które wymagają profesjonalnego wsparcia.

Wspólnymi studenckimi siłami i zespołem wykwalifikowanych specjalistów stworzyłyśmy jako Komisja Równość listę placówek, w których można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną, a także telefonów zaufania przydatnych w sytuacjach kryzysowych. Na liście znajdziecie również namiary, na rekomendowane ośrodki psychologiczno-terapeutyczne, dedykowane konkretnym problemom.

W sytuacji, kiedy kogoś z Was spotka nieprzyjemność albo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze studiowaniem i zachowaniami na Uczelni, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami: komisja.rownosc@asp.waw.pl. Z przyjemnością Was wesprzemy, doradzimy i wskażemy kierunki rozwiązań. Oferujemy również pełną anonimowość.

Jednostki wsparcia psychologicznego

Parlament Studentów RP

W ramach projektu „Strefa komfortu PSRP", Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia indywidualne rozmowy online z psychoterapeutami - specjalistami Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Jedna, bezpłatna, 50-minutowa porada u psychologa.

Terapeuci dla LGBT+

Pomoc psychologiczna dla osób LGBTQIAP+ w dobie powszechnego hejtu, nagonki i fizycznych ataków.

Inicjatywa Klimat i Emocje

Zawiązana wokół zjawiska depresji klimatycznej, lecz dotycząca także: stresu pandemicznego czy sytuacji grup dyskryminowanych w Polsce (również ze względów politycznych).
Dzięki Fundacji Batorego co wtorek odbywają się darmowe konsultacje.

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Pomoc przeznaczona zwłaszcza dla osób nieradzących sobie z negatywnymi skutkami pandemii.

Kampania Przeciw Homofobii

Dyskryminacja na tle orientacji seksualnej lub tożsamości/ekspresji płciowej, a w szczególności przemoc, nękanie w szkole lub na uczelni, trudności w funkcjonowaniu/braku akceptacji w rodzinie, trudności w samoakceptacji, zrozumieniu swojej orientacji seksualnej.

Miłość Nie Wyklucza

Lista miejsc i telefonów/mejli zaufania, które oferują fachową i darmową pomoc psychologiczną dla osób LGBT+. Są tam osoby, które Cię wysłuchają, podpowiedzą, jak możesz sobie pomóc i co robić dalej.

Otwarta Przestrzeń

Miejsce stworzone z myślą o osobach potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBTQIA oraz ich bliskich. Wolne od wszelkiej dyskryminacji i uprzedzeń.
*bezpłatne programy nie są już dostępne, jednak nadal warto próbować się kontaktować (przyjazne stawki)

Społeczna Inicjatywa Narkopolityczna

Doradzą, gdzie można anonimowo i darmowo skorzystać zarówno z terapii uzależnień, jak i porad redukcji szkód

#afterpartyFES

Grupa edukacji dotyczącej substancji psychoaktywnych oraz pomocy dla osób z uzależnieniami. Projekt opiera się na edukacji, wsparciu i pomocy bez oceny życiowych wyborów.

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

Nauka dialogu - poszanowanie praw i równości wszystkich ludzi, wspólne działanie na rzecz lepszego jutra - to kompleksowa oferta zachęcająca do wysiłku na rzecz własnego rozwoju, rozwoju grupy i społeczności, w której żyjemy. Indywidualna i grupowa pomoc terapeutyczna.

Pomoc w kryzysie psychicznym. Telefony w wyznaczonych godzinach

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista - psychiatra. Telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych depresją, jak i ich bliskich.
Należy pamiętać, że rozmowa telefoniczna nie zastępuje wizyty u lekarza specjalisty oraz nie ma możliwości przepisania leków.
(w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00)
22 594 91 00

Telefon Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym

Dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.
Instytut od ponad 25 lat prowadzi działalność: terapeutyczną, interwencyjną, badawczą, szkoleniową i wydawniczą. Zatrudnia kilkudziesięciu psychologów, terapeutów i konsultantów z zakresu przemocy w rodzinie. Posiada bazę placówek terapeutycznych i miejsc pomocowych na terenie całej Polski.
(bezpłatnie, poniedziałek - piątek od 14:00 do 22:00)
116 123

ITAKA - Antydepresyjny telefon zaufania

Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA,
udzielający porad i kierujący do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
(poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)
22 484 88 01

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kompleksowa pomoc psychologiczna dla osób i rodzin znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysowe psychicznym. Interwencje poza siedzibą WOIK w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych.
W przypadku braku możliwości dojazdu do WOIK: telefoniczna interwencja kryzysowa, pomoc prawna, konsultacje psychiatryczne. Po konsultacji
z psychologiem: poradnictwo socjalne.
Działania profilaktyczne: propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
(poniedziałek - piątek od 8:00 do 20:00)
22 837 55 59

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna i psychiatryczna dla osób dorosłych, doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc.
Indywidualne (krótkoterminowe) działania wspierające, krótko i długoterminowa terapia indywidualna, oddziaływania grupowe: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, grupy terapeutyczne, grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, konsultacje i terapie dla par/rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
(poniedziałek - piątek od 08:00 do 20:00)
22 845 12 12, 667 833 400

Telefon Interwencyjny psychologiczny

Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego, interwencyjnego wsparcia oraz dla osób chcących skorzystać z bezpiecznego schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Warszawie. (całodobowa, poniedziałek - piątek; bez czwartków)
600 070 717

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

(poniedziałek - piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)
22 425 98 48

Młodzieżowy Telefon Zaufania

(poniedziałek - piątek od 15:00 do 19:00)
19288

LAMBDA: telefon zaufania dla osób LGBTQ+

Działanie skierowane do osób LGBT+, które: przeżywają trudne emocje związane z własną orientacją seksualną lub tożsamością płciową; rozważają dokonanie coming outu i czują potrzebę porozmawiania o tym; doświadczają dyskryminacji lub potrzebują przemocy ze względu na orientację seksualną
lub tożsamość płciową; których dziecko jest homoseksualne/biseksualne/ transpłciowe i chciałyby o tym porozmawiać; doświadczają trudności w związku lub w nawiązywaniu relacji; mają wątpliwości, dotyczące metod zabezpieczania się przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową; sądzą, że mają problem z alkoholem i/lub innymi substancjami psychoaktywnymi.
(od poniedziałku do piątku od 18:00 do 21:00)
22 628 52 22

Warszawska NIEBIESKA LINIA

Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych. Świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.
(Dyżur prawny w poradni w poniedziałki i środy do 18.00 do 22.00, w dni powszednie od 14:00 do 22:00)
22 668 70 00

Infolinia Stowarzyszenia KARAN

Informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami.
(w dni powszednie od 9:00 do 17:00)
80 00 289

Telefon Zaufania Stowarzyszenie MONAR

Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju.
Oferujemy pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa,
otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego.
(w dni powszednie od 9:00 do 21:00)
22 823 65 31

Telefon Zaufania GRUPY PONTON

Porady w zakresie: antykoncepcji, zdrowia seksualnego, ciała i higieny, seksu, relacji, przemocy seksualnej.
(w piątki od 16.00 do 20.00)
22 635 93 92

Fundacja Trans-fuzja

Wsparcie psychologiczne dla osób transpłciowych. Każdej osobie umożliwiamy odbycie maksymalnie trzech bezpłatnych spotkań.
(Konsultacje w Warszawie odbywają się w każdy czwartek w godzinach popoludniowo-wieczornych.)

Kampania Przeciw Homofobii

Wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub tożsamości/ekspresji płciowej: bezpłatna, anonimowa, krótkookresowa pomoc psychologiczna.
Program nie jest formą psychoterapii, a jedynie formą wsparcia poprzez korzystanie z form kontaktu on-line.

Tęczowe Pogotowie

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+ oraz członków rodzin osób LGBT+ oraz pomoc prawna.
Inicjatywa Stowarzyszenia Kultura Równości, Ogólnopolskiego Centrum Psychoterapii i Edukacji i Stowarzyszenia Nomada.

Społeczny Komitet ds. AIDS

Anonimowe konsultacje online z zespołem doświadczonych doradców ds. HIV/AIDS
(bezpłatne; poniedziałek, środa, piątek od 9.30 do 15.30; wtorek i czwartek od 13.30 do 19.30)

Kontakty i placówki dostępne w sytuacjach kryzysowych

Nieformalna Grupa Nieustającej Pomocy

Wsparcie, informacja i organizacja pomocy przede wszystkim dla osób transpłciowych.

Centrum Praw Kobiet

Pomoc psychologiczna i prawna oraz bezpieczne schronienie - szczególnie w nagłych wypadkach.
Decyzja dotycząca wprowadzenia zmian w swoim dotychczasowym życiu nie jest łatwa, towarzyszy jej często lęk, niepewność, obawa, że sobie nie poradzimy, że zostaniemy same bez pomocy i wsparcia bliskich, którzy mogą nie zaaprobować naszej decyzji.
Osoby, z którymi się skontaktujesz telefonicznie bądź mailowo, udzielą Ci informacji o istniejących formach pomocy i możliwościach jej uzyskania. Pomogą Ci, jeśli tego potrzebujesz, wstępnie zdiagnozować sytuację i ukierunkować Twoje dalsze kroki.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne, poradnictwo sądowe, konsultacje prawne, konsultacja indywidualna, konsultacje psychiatryczne, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie, psychoterapia, konsultacje psychologiczne dla par i rodzin, interwencje w terenie, grupy terapeutyczne, hostel i interwencje telefoniczne.