Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Ewaluacja

Najbliższa ocena ewaluacyjna odbędzie się za w 2026 roku i obejmie osiągnięcia z lat 2022-2025. Na podstawie wyników ewaluacji dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki minister przyznaje jednostkom kategorie (od najwyższej A+ do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od przyznanej kategorii uzależnione jest prawo do nadawania stopni naukowych, prowadzenia studiów oraz finansowanie.

Każdy pracownik zaliczony do liczby N jest zobowiązany sprawozdawać co pół roku swoje osiągnięcia, umieszczając je w imiennym folderze. Dostęp, ze wskazaniem terminów w jakich należy wypełnić formularze, każdorazowo (pod koniec czerwca i grudnia) przesyłają pracownicy DEJDN.

Do pobrania