Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Dziekanaty

Dziekanat Wydziału Malarstwa

Wydział Malarstwa
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5
00–068 War­sza­wa
22 826 75 30

Dziekanat Wydziału Rzeźby

Wydział Rzeźby
ul. Spo­koj­na 15
Sala 2.1
01–044 War­sza­wa
22 625 75 73

Dziekanat Wydziału Grafiki

Wydział Grafiki
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5
00–068 War­sza­wa

Stu­dia sta­cjo­nar­ne
22 320 02 63 22 826 75 47

Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37
00–379 War­sza­wa
22 625 12 51 22 622 96 49

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz

Wydział Architektury Wnętrz
ul. Myśliwiecka 8
00-459 Warszawa

studia stacjonarne
22 628 92 54

Dziekanat Wydziału Wzornictwa

Wydział Wzornictwa
ul. Myśliwiecka 8
00-459 Warszawa
22 628 16 23

Dziekanat Wydziału Sztuki Mediów

Wydział Sztuki Mediów
ul. Spokojna 15
01–044 War­sza­wa

studia stacjonarne
22 636 81 30
stu­dia niesta­cjo­nar­ne
22 636 01 49

Dziekanat Wy­działu Scenografii

Wydział Scenografii
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 39
00–379 War­sza­wa
22 623 82 89

Dziekanat Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 39
00–379 War­sza­wa
22 623 81 17