Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Muzeum

Przestrzeń wystawowa, na ścianach wiszą eksponowane obrazy
Widok wystawy „(Nie)obowiązkowe nauczanie kapizmu”. Fot. Wojcieh Holnicki-Szulc

Zlokalizowane w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu 5 Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory z zakresu historii szkolnictwa artystycznego oraz sztuki XX i XXI wieku, w szczególności prace autorstwa dydaktyków, studentów i absolwentów ASP w Warszawie. Od 2021 roku prezentuje swoją kolekcję podczas wystaw czasowych w dwóch salach wystawowych Pałacu Czapskich.

 

Historia

Muzeum powstało w 1985 roku. Budowę jego kolekcji zainicjowały przekazane Akademii zbiory przedwojennych plakatów, grafiki i ceramiki, wcześniej przechowywane w  Bibliotece Głównej ASP, oraz kursowe i dyplomowe prace studentów, gromadzone od 1958 przez Galerię ASP. W pierwszych latach działalności uzupełniły je nieliczne zakupy, jednak większość dzieł sztuki będących w posiadaniu MASP stanowiły dary lub depozyty artystów związanych z Akademią.

Inicjatorem i pierwszym dyrektorem placówki był dr hab. Wojciech Włodarczyk. W latach 1990–2013 funkcję dyrektora sprawowała Maryla Sitkowska, a od 2013 roku Muzeum kieruje dr Jolanta Gola.

Kolekcja

Ścisły związek z warszawską ASP wpływa na charakter zbiorów skupionych wokół twórczości artystów-dydaktyków uczelni i jej studentów. Kolekcja MASP liczy obecnie ok. 27 tys. obiektów i obejmuje różnorodne dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rzeźbę i obiekty przestrzenne, grafiki warsztatowe i użytkowe, ilustrację i grafikę książkową, rysunki, plakaty, tkaniny, ceramikę, meble, wzornictwo przemysłowe, projekty architektoniczne, dokumentację procesu dydaktycznego oraz dokumentację akcji artystycznych.

Wśród nich znajduje się też znacząca liczba szkiców, projektów i notatek dokumentujących proces twórczy i dydaktyczny, stanowiących o specyfice zbiorów muzeum uczelnianego.

 

Archiwum pracowni Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza, Grzegorza Kowalskiego

Kolekcję MASP uzupełniają cenne zespoły dokumentalne związane z dydaktykami ASP w Warszawie oraz działalnością pracowni i życiem uczelni, takie jak archiwum prac studenckich sprzed 1939 roku na negatywach szklanych, zespół prac oraz dokumentacja fotograficzna Zakładów Artystyczno-Badawczych ASP, archiwum pracowni dydaktycznych Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza, Grzegorza Kowalskiego, archiwum Galerii Repassage oraz fotograficzna dokumentacja niezależnego życia artystycznego lat 80. XX wieku.

Kolekcja MASP obejmuje również obszerne zespoły prac Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego, Tadeusza Tuszewskiego, Mieczysława Szymańskiego, Jerzego Sołtana, Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Henryka Morela, Romana Owidzkiego i Eugeniusza Arcta, a w depozycie – Wandy Paklikowskiej-Winnickiej, Jerzego Stajudy i Krzysztofa Junga.

Muzeum ASP w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
22 320 02 05