Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Dane osobowe

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (w skrócie RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa.

W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Akademię lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa bądź bezpośrednio z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art. 13 RODO, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przedstawia następujące klauzule informacyjne:


Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula informacyjna – studenci

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula informacyjna zamówienia publiczne 

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula - zapytanie ofertowe – umowa

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula – stypendium socjalne i stypendium rektora

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula - stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula - Akademia Otwarta - dorośli do sztuki

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula - Grafikurs

Ogólna klauzula informacyjna ASP w Warszawie


Klauzula - rekrutacja pracownika


Klauzula - udostępnienie materiałów archiwalnych