Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00
fax. (22) 320-02-14
e-mail: rektorat@asp.waw.pl
NIP 525-000-86-66
REGON 000275777

Rektorat

Kierownik: Agnieszka Kuzło
tel. (22) 826-19-72, (22) 826-21-14
fax. (22) 320–02–14
e-mail: rektorat@asp.waw.pl

Dział Nauczania

Kierownik: Joanna Rodzik
tel. (22) 826 73 85
tel. (22) 320-02-18
e-mail: dn@asp.waw.pl

Dział Kadr i Płac

Kierownik: Anna Turek

Kadry:
Anna Turek
Magdalena Okuniewska
Teresa Wrotek
e-mail: kadry@asp.waw.pl
tel. (22) 826-75-81, (22) 320-02-26

Płace:
Urszula Wirska
e-mail: urszula.wirska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-10
Magdalena Michalska
e-mail: magdalena.michalska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-26

Kancelaria

tel. (22) 320-02-31
fax. (22) 320-02-34
e-mail: dyrekcja@asp.waw.pl

Kanclerz

mgr Michał Leszczyński
tel. (22) 320–02–31
fax. (22) 320–02–34
e-mail: kanclerz@asp.waw.pl

Audytor Wewnętrzny

Bogdan Gomółka

Archiwum

Dyrektor: Tomasz Weresa
tel. (22) 625-45-89, wew. 461
e-mail: archiwum@asp.waw.pl
www: archiwum.asp.waw.pl

Redakcja Strony Internetowej

Redaktor Główny: Agnieszka Aleksiewicz
Web Development: Bartosz Rzeźnicki
e-mail: strona@asp.waw.pl

Akademickie Biuro Karier

Ada Markowska
Michał Opiłowski
e-mail: abk@asp.waw.pl
tel. (22) 828 19 95

Muzeum ASP w Warszawie

Dyrektor: dr Jolanta Gola
tel. (22) 320-02-05
e-mail: muzeum@asp.waw.pl

Biblioteka Główna ASP w Warszawie

Dyrektor: dr Włodzimierz Daszewski
tel. (22) 320-02-27, (22) 320-02-28
e-mail: biblioteka@asp.waw.pl
www: biblioteka.asp.waw.pl

Towarzystwo Przyjaciół ASP w Warszawie

tel. (22) 320-02-90
e-mail: tpasp@asp.waw.pl

Galeria Salon Akademii

tel. (22) 320-02-03, (22) 320-02-04
e-mail: salonakademii@asp.waw.pl
www: salonakademii.asp.waw.pl
biuro czynne: pn – pt, 10:00 – 16:00

Redakcja Facebook’a

Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz
e-mail: katarzyna.blesznowska@asp.waw.pl

Dom Plenerowy ASP w Warszawie

Kierownik: mgr Małgorzata Małolepszy
Dłużew 40, 05–332 Siennica
tel. (25) 799-25-85, (48) 504-108-309
e-mail: malgorzata.malolepszy@asp.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marek Mossakowski
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
tel. (22) 32 00 248
e-mail: iodo@asp.waw.pl

Dział Współpracy Zewnętrznej

Szanowni Państwo,
informujemy, iż ze względu na trwający remont budynków Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, biuro Działu Współpracy Zewnętrznej zostało, czasowo, przeniesione do budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, na poziom -1.

Telefon kontaktowy: 22 827 21 99

Kierownik: Joanna Szymoniczek

Sekcja naukowa:
Grażyna Wielicka
e-mail: badania@asp.waw.pl
Marcin Maciejowski
e-mail: marcin.maciejowski@asp.waw.pl
Ewa Kołodziejska
e-mail: ewa.kolodziejska@asp.waw.pl
Marta Dziurzyńska
e-mail: marta.dziurzynska@asp.waw.pl

Sekcja współpracy międzynarodowej:
Inga Karczewska e-mail: inga.karczewska@asp.waw.pl

Sekcja promocji i kontaktów zewnętrznych:
Katarzyna Błesznowska
e-mail: katarzyna.blesznowska@asp.waw.pl
Agnieszka Aleksiewicz (serwis internetowy asp.waw.pl)
e-mail: agnieszka.aleksiewicz@asp.waw.pl, strona@asp.waw.pl

Sekcja wydawnicza:
Piotr Szymor
Katarzyna Olesińska
e-mail: wydawnictwa@asp.waw.pl tel. (22) 22 320-02-39
Maryla Ścibor Marchocka (dystrybucja)
e-mail: dystrybucja@asp.waw.pl
tel. (48) 502 549 834, (48) 508 463 180