Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00
fax. (22) 320-02-14
e-mail: rektorat@asp.waw.pl
NIP 525-000-86-66
REGON 000275777

Rektorat

Kierownik: Agnieszka Kuzło
tel. (22) 826-19-72, (22) 826-21-14
fax. (22) 320–02–14
e-mail: rektorat@asp.waw.pl

Dział Nauczania

Kierownik: Joanna Rodzik
tel. (22) 826 73 85
tel. (22) 320-02-18
e-mail: dn@asp.waw.pl

Dział Kadr i Płac

Kierownik: Anna Turek

Kadry:
Anna Turek
Magdalena Okuniewska
Teresa Wrotek
e-mail: kadry@asp.waw.pl
tel. (22) 826-75-81, (22) 320-02-26

Płace:
Urszula Wirska
e-mail: urszula.wirska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-10
Magdalena Michalska
e-mail: magdalena.michalska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-26

Kancelaria

tel. (22) 320-02-31
fax. (22) 320-02-34
e-mail: dyrekcja@asp.waw.pl

Kanclerz

mgr Michał Leszczyński
tel. (22) 320–02–31
fax. (22) 320–02–34
e-mail: kanclerz@asp.waw.pl

Audytor Wewnętrzny

Bogdan Gomółka

Archiwum

Dyrektor: Tomasz Weresa
tel. (22) 625-45-89, wew. 461
e-mail: archiwum@asp.waw.pl
www: archiwum.asp.waw.pl

Redakcja Strony Internetowej

Redaktor Główny: Agnieszka Aleksiewicz
Redaktor Social Media (Facebook): Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz
Web Development: Bartosz Rzeźnicki
tel. (22) 320-02-72, (wew. 272)
e-mail: strona@asp.waw.pl

Akademickie Biuro Karier

Ada Markowska
e-mail: ada.markowska@asp.waw.pl
Michał Opiłowski
e-mail: michal.opilowski@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-17

Muzeum ASP w Warszawie

Dyrektor: dr Jolanta Gola
tel. (22) 320-02-05
e-mail: muzeum@asp.waw.pl

Biblioteka Główna ASP w Warszawie

Dyrektor: dr Włodzimierz Daszewski
tel. (22) 320-02-27, (22) 320-02-28
e-mail: biblioteka@asp.waw.pl
www: biblioteka.asp.waw.pl

Towarzystwo Przyjaciół ASP w Warszawie

tel. (22) 320-02-90
e-mail: tpasp@asp.waw.pl

Galeria Salon Akademii

tel. (22) 320-02-03, (22) 320-02-04
e-mail: salonakademii@asp.waw.pl
www: salonakademii.asp.waw.pl
biuro czynne: pn – pt, 10:00 – 16:00

Dom Plenerowy ASP w Warszawie

Kierownik: mgr Małgorzata Małolepszy
Dłużew 40, 05–332 Siennica
tel. (25) 799-25-85, (48) 504-108-309
e-mail: malgorzata.malolepszy@asp.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marek Mossakowski
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
tel. (22) 32 00 248
e-mail: iodo@asp.waw.pl

Dział Współpracy Zewnętrznej

tel. (25) 827-21-99, (22) 320 02 06 Kierownik: Joanna Szymoniczek

Sekcja naukowa:
Grażyna Wielicka
e-mail: badania@asp.waw.pl
Marcin Maciejowski
e-mail: marcin.maciejowski@asp.waw.pl
Ewa Kołodziejska
e-mail: ewa.kolodziejska@asp.waw.pl
Marta Dziurzyńska
e-mail: marta.dziurzynska@asp.waw.pl

Sekcja współpracy międzynarodowej:
Inga Karczewska e-mail: inga.karczewska@asp.waw.pl

Sekcja promocji i kontaktów zewnętrznych:
Katarzyna Błesznowska
e-mail: katarzyna.blesznowska@asp.waw.pl
Agnieszka Aleksiewicz (serwis internetowy asp.waw.pl)
e-mail: agnieszka.aleksiewicz@asp.waw.pl, strona@asp.waw.pl

Sekcja wydawnicza:
Piotr Szymor
Katarzyna Olesińska
e-mail: wydawnictwa@asp.waw.pl tel. (22) 22 320-02-39
Maryla Ścibor Marchocka (dystrybucja)
e-mail: dystrybucja@asp.waw.pl
tel. (48) 502 549 834, (48) 508 463 180