Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

prof. Paweł Nowak

3446Paweł Nowak urodzony w 1965 roku. W latach 1985–90 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z grafiki warsztatowej realizował u prof. Rafała Strenta, aneks z malarstwa u prof. Jerzego Tchórzewskiego. Od 1989 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa. W 2005–2012 roku był kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki. Również od 2005 prowadzi pracownię rysunku w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. W 2013 r. uzyskał stopień profesora zwyczajnego. Od 2008 roku pełni funkcję prorektora ds. artystycznych i naukowych.
W 2002 założył Galerię Aspekt w ASP w Warszawie, do 2008 pełnił funkcję kierownika galerii. Jako kurator przygotował około 20 wystaw.
W 2009 roku założył Galerię Salon Akademii w ASP w Warszawie, w której nieprzerwanie prezentowane są prace artystów z całego świata. Galeria stała się miejscem bardzo ważnym dla Akademii również jednym z najważniejszych miejsc kulturotwórczych w stolicy. Tutaj prezentowane były m.in. wystawy takich artystów jak: Mirosław Bałka, Katarzyna Kozyra, Jarosław Modzelewski, Władysław Winiarski, Artur Żmijewski/Paweł Althamer.
Pomysłodawca „Coming Out – Najlepsze Dyplomy” dorocznej wystawy prezentującej najlepsze dyplomy z wydziałów ASP w Warszawie.
Współorganizator „Akademii otwartej” corocznej wystawy końcoworocznej, pokazującej dorobek studentów.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją i multimediami.
Miał około czterdziestu wystaw indywidualnych, między innymi :
1990 – Galeria Dziekanka, Warszawa, 1993 – Galeria in Alten Rathaus, Musberk, 1995 – Galeria Biała, Lublin, 1999 – Kunst Biuro, Berlin, 2000 – Galeria Rzeźby, Warszawa,
– Galeria Obrist, Essen, – Galeria Studio, Warszawa, 2002 – Galeria Koło, Gdańsk, 2003 – Galeria r., Poznań, 2004 – Galeria XX1, Warszawa, – Galeria Miejska, Gustrow, 2009 – Galeria XX1, Warszawa, 2013 – Galeria Biała w Lublinie.
prawie sześćdziesiąt wystaw zbiorowych, między innymi :
1990 – Visum, Quarkhaus, Berlin, 1994 – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko,1996 -, Galeria BWA, Kraków, 1997 – Galeria Szósta Linia, Mińsk, 1998 – Muzeum Sztuki, Witebsk
– Bojer Art. Center, St. Petersburg, – „6+6”, Galeria Amfilada, Szczecin, 2004 – Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2008 – Centrum Grafiki i Rysunku w Kaliszu, 2010 – Galeria Bergen National Academy of Fine Arts, 2011 – Galeria EL, Elbląg.
Uczestniczył w 15 sympozjach i warsztatach artystycznych między innymi:
1990 – Sympozjum VISUM, Reszel; 1991 – Sympozjum Consecuencias, Bejar (Hiszpania); 1996 – „Obiekt Sztuki”, Warsztaty artystyczne, Sandomierz, organizator, Galeria BWA, Sandomierz; 1997 – „Kunst lehren?”, Sympozjum, Wolfenbuttel, organizator – IGBK, Bonn; 1997 – „Neue Kunst fur alte Kirchen”, Warsztaty artystyczne, Gros Kisow, organizator – Kunst Biuro, Berlin; 1999 – „The expanding space”, Warsztaty artystyczne, Orońsko, organizator – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko.