Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia II stopnia (luty 2023/2024)

Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia obowiązku przygotowania przez kandydatów cyfrowego portfolio na dodatkowych kierunkach studiów, innych niż wskazanych w Regulaminie zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 1. Na podstawie pkt. II.18. Rozdziału IV Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2023/2024, stanowiącego załączniki nr 1 do Uchwały nr 11/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 28 lutego 2023 roku, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala obowiązek przygotowania portfolio cyfrowego, z zastrzeżeniem ust. 8, dla następujących dodatkowych kierunków studiów:
  • Architektura Wnętrz – jednolite stacjonarne studia magisterskie
  • Architektura Wnętrz – stacjonarne studia II stopnia
  • Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia I stopnia
  • Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia II stopnia
  • Grafika – jednolite stacjonarne studia magisterskie
  • Projektowanie i badania – stacjonarne studia II stopnia
 2. Kandydat zobowiązany jest zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe w terminie rejestracji kandydatów na dany kierunek studiów, zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.
 3. Portfolio cyfrowe musi być cyfrowym odzwierciedleniem prac kandydata umieszczonych w teczce z pracami.
 4. Zamieszczenie portfolio cyfrowego w Internetowej Rejestracji Kandydata nie zwalnia kandydata z dostarczenia teczki z pracami. Niedostarczenie teczki z pracami w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
 5. Niezamieszczenie portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, mimo dostarczenia teczki z pracami, skutkuje wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.
 6. Portfolio cyfrowe kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz składa się z dwóch części:
  • prace plastyczne,
  • dokumentacja prac projektowych wykonanych podczas studiów
   I stopnia.
 7. Portfolio cyfrowe kandydatów na niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz składa się z dwóch części:
  • prace plastyczne,
  • dokumentacja prac projektowych wykonanych podczas studiów
   I stopnia, w tym dokumentacja pracy dyplomowej licencjackiej lub inżynierskiej.
 8. Wymóg przygotowania portfolio cyfrowego, poza kierunkami wskazanymi w niniejszym komunikacie, ustalony jest również dla kierunków określonych w Regulaminie zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2023/2024.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ASP w Warszawie

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni