Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Słownik pojęć – czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja bezpośrednia– sytuacja, w której jakaś osoba jest traktowana mniej korzystnie, niż inna osoba w porównywalnej sytuacji, ze względu na jakąkolwiek cechę, którą posiada lub którą jej się przypisuje.

Dyskryminacja pośrednia– sytuacja, w której pozornie neutralny przepis, postanowienie lub kryterium, powoduje nierówne, niesprawiedliwe lub gorsze traktowanie jakiejś osoby ze względu na cechę, którą posiada lub którą jej się przypisuje.

Dyskryminacja przez asumpcję– mówimy o niej, gdy błędnie przypisujemy danej osobie cechy jakiejś grupy i z tą grupą tę osobę kojarzymy.

Dyskryminacja przez asocjację– sytuacja, w której błędnie przypisujemy danej osobie cechy jakiejś grupy tylko dlatego, że posiada bliską relację z osobą z tej, zazwyczaj wykluczonej, grupy.

Molestowanie– każde niepożądane zachowanie związane z cechami danej osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej lub uwłaczającej atmosfery. Są to na przykład wszelkiego rodzaju dowcipy o charakterze rasistowskim, homofobicznym czy seksistowskim, nękanie, przemoc fizyczna oraz psychiczna.

Molestowanie seksualne– według definicji z Kodeksu pracy jest to: „każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.”

Molestowanie seksualne to nie tylko niechciany dotyk, obmacywanie czy bezpośrednie propozycje o charakterze erotycznym, ale też niestosowne, seksistowskie żarty, poniżanie ze względu na płeć i nieprzyzwoite komentarze.

Nie wiesz, czy padłaś ofiarą molestowania seksualnego? Zadaj sobie pytania:
– czy to zachowanie odnosi się do twojej płci lub seksualności?
– czy można odebrać je jako upokarzające, obraźliwe, naruszające twoją godność?
– czy dochodzi do niego wbrew twojej woli?
Jeżeli tak, to znaczy, że doszło do czynu zakazanego. Możesz reagować. Nigdy nie czuj się winna takiego zachowania, nie zastanawiaj się nad tym, czy jakoś go nie sprowokowałaś.

Zachęcanie do dyskryminacji– przejawem dyskryminacji jest też zachęcanie lub nakazanie innym naruszenia zasady równego traktowania. W praktyce może mieć to miejsce w relacji władzy, gdy jedna osoba ma kompetencje wydawania poleceń innej osobie lub możliwość wpływania na jej zachowanie, czyli na przykład w relacji wykładowca – student lub władze uczelni – studenci.

Zakaz odwetu– oznacza, że osoby dyskryminowane, które zdecydowały się skorzystać ze swoich uprawnień (wystąpiły z roszczeniem o odszkodowanie za dyskryminację przeciwko uczelni lub dochodzą roszczeń z tytułu o naruszenia ich dóbr osobistych) nie mogą na tej podstawie być traktowane niekorzystnie i nie może to powodować wobec nich żadnych negatywnych konsekwencji. Dotyczy to również osób, które udzieliły wsparcia osobom dyskryminowanym i korzystającym ze swoich uprawnień.