Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia

(Podstawa prawna: Art. 51  ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Art. 211 i 212 Ustawy – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 918) oraz § 2 pkt 2a Rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090).

W przypadku zauważenia wypadku należy

 • zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pomocy osobie poszkodowanej, wezwać służby medyczne
 • w razie potrzeby skorzystać z ogólnodostępnej apteczki (portiernie, dziekanat, rektorat, kancelaria, wyznaczone pomieszczenia pracy)

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia należy

 • ostrzec inne osoby przebywające w obiekcie o zauważonym zagrożeniu,
 • powiadomić odpowiednie służby (portiernie w obiektach) oraz kierownicy obiektów,
 • zgłosić bezpośredniemu przełożonemu oraz kierownikowi obiektu informacje o zaistniałym zdarzeniu,

elektronicznie powiadomić odpowiednie służby o zdarzeniu

powiadomić bezpośrednio odpowiednie służby o zdarzeniu

 • Krzysztof Zamajtys (wypadki w pracy, wypadki podczas zajęć itp.),
  tel. kom. 502-551-016
 • Gustaw Koziara (bezpośrednie zagrożenia dla osób i mienia.),
  tel. kom. 509-797-290
 • Krzysztof Zamajtys (zagrożenia związane z pożarem, itp.),
  tel. kom. 502-551-016

Telefony alarmowe

 • Policja: 997 lub 112
 • Straż pożarna: 998 lub 112
 • Pogotowie: 999 lub 112