Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja
Roczny kurs „Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” dedykowany jest wszystkim tym, którzy chcą rozwinąć swój talent i pasje oraz pragną poszerzać swoje umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Oferujemy zajęcia prowadzone przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach Uczelni.

Oferujemy poniższe moduły w limitach:

 • Rysunek–malarstwo – 120 miejsc
 • Grafika artystyczna – 15 miejsc
 • Ceramika – 12 miejsc
 • Fotografia – 15 miejsc

Programy na poszczególne zajęcia zamieszczone są obok oferty.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Wydziału Grafiki ASP w Warszawie oraz przez innych dydaktyków uczelni.
 • Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w pracowniach Akademii w piątki po południu i soboty przed południem.
 • Program uzupełniają otwarte wykłady z historii kultury prowadzone przez autorytety z zakresu wiedzy o kulturze.
 • Przewidujemy także udział (w ramach zajęć warsztatowych lub wykładów) w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Akademię lub współpracujące z nami instytucje kultury.
 • Liczba zajęć warsztatowych w miesiącu – 4 spotkania po 4 godz.
  (16 godz. akademickich – godz. akademicka = 45 minut – co dwa tygodnie w piątki i soboty).
 • Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu – 2 godziny akademickie.
 • Semestr trwa 3 miesiące.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 40 lat.
 • Złożenie formularza zgłoszenia (PDF) – osobiście w biurze kursu, ul. Krakowskie Przedmieście 5 (budynek Wydziału Grafiki, wejście od ul. Traugutta) w dniach 15, 19, 20 21 września 2023 r. w godzinach 1000 – 1200  lub drogą elektroniczną na adres: akademiaotwartaasp@asp.waw.pl do 23 września 2023 r. 
 • Otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu na wybrany moduł zajęć wraz z przydziałem do grupy – drogą elektroniczną; potwierdzenie to wysyłane będzie po zakończeniu naboru, czyli po 23 września 2023 r.
 • Terminowe wniesienie opłaty po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na dany kurs – termin wpłaty oraz numer konta podane zostaną w potwierdzeniu.
 • Osoby kontynuujące zajęcia, które chciałyby uczęszczać do konkretnych pracowni proszone są o dopisanie na zgłoszeniu nazwiska prowadzącego.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram zajęć

Zajęcia warsztatowe

 • piątki: 17:00 – 21:00 lub 18:00 – 21:45 w zależności od dostępności pracowni
 • soboty 9:00 – 13:00.

Wykłady

czwartki, godz. 18:00 (Aula ASP, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39).

Szczegółowy terminarz podany zostanie po przydzieleniu do poszczególnych grup.

Miejsca zajęć warsztatowych

 • Rysunek i malarstwo – ul. Krakowskie Przedmieście 5 / ul. Spokojna 15 / Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (prowadzący: prof. Apoloniusz Węgłowski, prof. Mariusz Woszczyński, dr hab. Anna Klonowska prof. ASP, dr hab. Rafał Kochański prof. ASP, dr hab. Sylwester Piędziejewski prof. ASP, dr Przemysław Klimek, dr Aleksander Myjak, dr Arkadiusz Ruchomski, dr Michał Szuszkiewicz)
 • Grafika artystyczna – ul. Krakowskie Przedmieście 5 (prowadzący: prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka, dr Irena Lawruszko, mgr Maciej Deja)
 • Ceramika – ul. Spokojna 15 (prowadzący: dr Andrzej Łopiński, mgr Kacper Pielaszek)
 • Fotografia – Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (prowadzący: prof. Tomasz Myjak)

Opłaty

Opłata miesięczna obejmuje 16 godzin warsztatów i 8 godzin wykładów.

Koszt miesięczny:

 • moduł Rysunek i malarstwo: 500,- zł
 • pozostałe moduły: 550,- zł
 • zniżka dla emerytów: 25%

Opłata wnoszona semestralnie z góry (za trzy miesiące).

W wyjątkowych sytuacjach  po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie lub kierownika kursu AO-dds – opłata może być wnoszona miesięcznie (w podanych indywidualnie terminach).

Terminarz

 • Spotkanie i wykład inauguracyjny – 20 października 2023 r.
 • Pierwsze zajęcia (oprowadzania kuratorskie po muzeach i galeriach) odbędą się
  21 października 2023  r.
 • Zajęcia warsztatowe w pracowniach rozpoczną się od 27 października 2023 r.
 • Szczegółowy terminarz z podziałem na grupy podany zostanie przed pierwszymi zajęciami.