Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik: Manuela Moszyńska
e-mail: manuela.moszynska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-01
tel. kom. 509 797 289

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
Ewa Abrysiewicz
Katarzyna Wysocka
Katarzyna Kołodziejska
Maria Hoffman
e-mail: dg@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-20
tel. kom. 504 085 093

Sekcja Informatyki
Andrzej Pawlak, e-mail: andrzej.pawlak@asp.waw.pl
Kamil Zieliński, e-mail: kamil.zielinski@asp.waw.pl  
tel. (22) 320-02-37
 

Sekcja Inwestycji i Remontów
Elżbieta Holc, e-mail: elzbieta.holc@asp.waw.pl
Gustaw Koziara, e-mail: gustaw.koziara@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-21
tel. kom. 509 797 290

Sekcja Zamówień Publicznych
Marek Mossakowski
e-mail: marek.mossakowski@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-48
tel. kom. 512 184 084

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ
Krzysztof Zamajtys
e-mail: krzysztof.zamajtys@asp.waw.pl
tel. kom. 502 551 016

Sekcja Administrowania Obiektami, Kierownicy Obiektów:
ul. Krakowskie Przedmieście 5 – Zbigniew Nierodzik, tel. (22) 320-02-45, tel. kom. 515 063 770,
e-mail: zbigniew.nierodzik@asp.waw.pl
ul. Myśliwiecka 8 – Hanna Połaska, tel. (22) 629-40-46, tel. kom. 504 108 311,
e-mail: hanna.polaska@asp.waw.pl
ul. Spokojna 15 – Iwona Rutkowska, tel. (22) 636-62-88, tel. kom. 504 108 464,
e-mail: iwona.rutkowska@asp.waw.pl
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 – Jan Siemion, tel. kom. 502 120 236, e-mail: jan.siemion@asp.waw.pl