Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja
Fot. dr Piotr Kucia

Studiował na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Profesor sztuki. Od początku pracy zawodowej związany z macierzystym wydziałem, gdzie pełnił funkcje m.in. prodziekana (20052008) i kierownika Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury (20082011). Obecnie kieruje Pracownią Konserwacji i Restauracji Ceramiki.

Specjalizuje się w konserwacji kamienia i ceramiki  związanej głównie z architekturą  przede wszystkim zabytkowych okładzin ściennych (flizy holenderskie, azulejos), ceramiki ogrodowej i pieców kaflowych. Problematyce tej poświęcił liczne publikacje i wystąpienia. Współpracuje w tym obszarze z tak znaczącymi instytucjami państwowymi jak Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także z prywatnymi kolekcjonerami.

Od wielu lat działalność konserwatorską prowadzi też w ramach prac archeologicznych. Uczestniczył w misjach archeologicznych w krajach Bliskiego Wschodu. Od 2007 roku w ramach współpracy z Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi prace i badania konserwatorskie w Peru; zajmował się m.in. zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO – Machu Picchu oraz klasztorem Santo Domingo w historycznym centrum Limy.

Niezależny obszar jego działalności stanowią projekty rzeźbiarskie i konserwatorskie związane z historycznymi budynkami, a szczególnie realizacje w gmachu Sejmu RP – tablice upamiętniające oraz projekt i opracowanie wraz z zespołem rekonstrukcji czterech płaskorzeźb autorstwa Józefa Gosławskiego z przedstawieniami alegorii Architektury, Rzeźby, Malarstwa i Muzyki na elewacji budynku głównego.

Prace naukowe powstałe pod jego kierunkiem były niejednokrotnie nagradzane zarówno w ASP w Warszawie, jak i w konkursach Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W latach 2016 – 2020 członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.