Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

DZIAŁ INFORMATYCZNY

Budynki ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

e- mail: help@asp.waw.pl

Andrzej Pawlak – systemy informatyczne Administracji ASP 
Kamil Zieliński – zakupy, pomoc informatyczna Administracji ASP
Łukasz Piwowarczyk – administracja sieci ASP i serwerów Administracji ASP
Mariusz Senkowski – pomoc informatyczna Akademusa oraz poczty elektronicznej ASP

 

Budynki ASP przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

e-mail: help@asp.waw.pl

Sławomir Bartoszuk 

 

Budynki ASP przy ul. Spokojna 15

e- mail: help@waw.pl

Łukasz Szostak

 

Budynki ASP przy ul. Myśliwiecka 8

Kamil Trząskowski – pomoc informatyczna dla Wydziału Wzornictwa

e-mail: kamil.trzaskowski@asp.waw.pl

Paweł Całka – pomoc informatyczna dla Wydziału Architektury Wnętrz

e-mail: pawel.calka@asp.waw.pl