Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

DZIAŁ KADR I PŁAC

Kierownik: Anna Turek
Kadry:
Anna Turek
Magdalena Okuniewska
Teresa Wrotek
e-mail: kadry@asp.waw.pl
fax. (22) 826-75-81, tel. (22) 320-02-26
Płace:
Urszula Wirska
e-mail: urszula.wirska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-10
Magdalena Michalska
e-mail: magdalena.michalska@asp.waw.pl
tel. (22) 320-02-26