Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Międzywydziałowa Samodzielna Katedra Kształcenia Teoretycznego

O katedrze

Do zadań Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry Kształcenia Teoretycznego należy w organizowanie, koordynowanie i prowadzenie kształcenia teoretycznego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla studentów kierunków/wydziałów artystycznych, projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Katedra nie będąc jednostką organizacyjną wydziału, ma charakter jednostki ogólnouczelnianej (Statut, § 53).

W 2022 roku do zespołu Katedry dołączyła istotna cześć teoretyków zatrudnionych wcześniej bezpośrednio na wydziałach artystycznych i projektowych. Katedra z założenia współpracuje z wykładowcami Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich.

Ciągłość nauczania przedmiotów teoretycznych w ASP w Warszawie w ramach naszej jednostki: Zakład Historii Sztuki (1950–1957) – kierownictwo: Ksawery Piwocki; Katedra Zespołowa Przedmiotów Teoretycznych (1957–1972) – kierownictwo: Ksawery Piwocki; Katedra Nauk Historycznych (1972–1981) – kierownictwo kolejno: Tadeusz Szafer, Maciej Gutowski, Przemysław Trzeciak; Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki (1981–2022; 2011–2017 w strukturze Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną) – kierownictwo kolejno: Przemysław Trzeciak, Anna Lewicka-Morawska, Katarzyna Kasia, Anna Maria Rudzka, Magdalena Sołtys; Międzywydziałowa Samodzielna Katedra Kształcenia Teoretycznego (2022–) – kierownictwo: Magdalena Sołtys.

W Katedrze na przestrzeni lat wykładali (poza wyżej wymienionymi i licznymi innymi specjalistami): Mieczysław Porębski, Joanna Sosnowska, Wojciech Włodarczyk, Józef Mrozek, Marek Machowski, Tadeusz Walentowicz, Piotr Szubert, Iwona Luba, Jerzy Niecikowski, Agnieszka Morawińska, Łukasz Gorczyca, Jan Stanisław Wojciechowski, Eugeniusz Cezary Król. Dziś do jej zespołu należą między innymi Dorota Folga Januszewska, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Adam Czyżewski, a najdłużej – od 27 lat – Marcin Zgliński. Wykładowcy łączą często pracę w Katedrze z zatrudnieniem w innych instytucjach kultury i nauki, jak Polska Akademia Nauk czy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, współpracują z galeriami, są zakotwiczeni w art wordzie.  

Katedra oferuje 3 typy zajęć: kursowe (tj. obowiązkowe – stanowiące korpus kształcenia teoretycznego; jak 5-semestralny kurs historii sztuki Przeszłość w kontrapunkcie do współczesności, Słownik sztuki współczesnej i nowoczesnej czy Historia filozofii), specjalistyczne zajęcia dedykowane z osobna poszczególnym z 8 wydziałów oraz szeroką paletę fakultatywnych konwersatoriów, proseminariów, seminariów teoretycznej pracy dyplomowej/magisterskiej i wykładów konwersatoryjnych na wyższych latach studiów – z obszaru nauk o sztuce, szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych i innych dziedzin, które wchodzą w mariaże ze sztuką, w modelu multi- i interdyscyplinarności.

Pracownicy Katedry – poza prowadzeniem zajęć – promują dyplomantów w zakresie teorii, uczestniczą w procesie rekrutacji na wydziałach, współtworzą kierunkowe programy kształcenia w porozumieniu z przedstawicielami wydziałów i w oparciu o ich specyfikę, zamierzone efekty nauczania i profile absolwenta.

Zajęcia teoretyczne stanowią płaszczyznę integrującą studentów ASP w Warszawie.

Sesja poprawkowa zimowa 2023/2024

  • Dr Marcin Zgliński
    15.02 godz. 15.00-16.00 – sala A02
  • Dr Piotr Teodorczuk
    13.02 godz.15.00-16.00 – sala A03
  • Dr hab. Aleksander Zbrzezny
    16.02 godz. 16.00-17.30

Plan zajęć semestr letni 2023/2024

Zapisy na zajęcia do wyboru będą odbywały się wyłącznie przez system Akademus
w terminie 29.01 godz. 9.00 - 11.02 godz. 23.00.

Uwaga, plan może ulec zmianie.

Sesja semestru zimowego 2023/2024

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2023-2024

Plan zajęć semestr zimowy 2023/2024

Uwaga, plan zajęć może ulec zmianie.

Zapisy na zajęcia do wyboru (wykłady oraz proseminaria) będą odbywały się wyłącznie przez system Akademus w terminie od 25.09 godz.9.00 do 6.10 do godz. 23.00.

Pracownicy

Informacje o pracach teoretycznych

Agnieszka Zaczek prowadząca biuro MSKKT

Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, ( A01 Antresola)
00–379 Warszawa
532 724 156