Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kadencje 2016-2020

Rektorzy
prof. Adam Myjak
dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP
prof. Wojciech Zubala
Wydział Malarstwa
dr hab. Tomasz Milanowski, prof. ASP
prof. Stanisław Baj
prof. Jarosław Modzelewski
dr Elwira Sztetner
mgr Marcin Afrykański (doktorant)
wakat (s.st.)
Wydział Grafiki
prof. Błażej Ostoja Lniski
prof. Lech Majewski
dr hab. Dorota Optułowicz-McQuaid, prof. ASP
Michalina Szydełko (s. st.)
wakat (s. nst.)
dr Marcin Władyka
Alina Potemska (doktorantka)
Wydział Rzeźby
dr hab. Hanna Jelonek, prof. ASP
prof. Roman Pietrzak
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
as. Aleksandra Mazurkiewicz
Wydział Architektury Wnętrz
kw. II st.  Włodzimierz Bazyli Krasulak-Wiśniewski, prof. ASP
prof. Przemysław Krajewski
prof. Andrzej Zwierzchowski
st. wykł. Dariusz Śmiechowski
wakat (s.st.)
Piotr Lemański (s.nst.)
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP
dr hab. Joanna Czernichowska
dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP
dr Izabela Zając
Przemysław Wysk (s. st.)
Wydział Wzornictwa
prof. Ksawery Piwocki
prof. Jerzy Porębski
prof. Michał Stefanowski
mgr Ewa Maria Śmigielska
Maciej Głowacki (s. st.)
Wydział Sztuki Mediów
prof. Prot Jarnuszkiewicz
dr hab. Paweł Susid, prof. ASP
prof. Sławomir Ratajski
dr Izabela Maciusowicz
Maksymilian Biel-Piotrowski (s. st.)
wakat (s. nst.)
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. ASP
dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. ASP
mgr Jakub Maria Mazurkiewicz
prof. Marek Dzienkiewicz
Ewa Behrens (studentka)
Wydział Scenografii
dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. ASP
prof. Magdalena Raszewska
prof. Janusz Sosnowski
dr Anna Jędrzejec
Wiktoria Grzybowska (s. st.)
Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Agnieszka Kuzło
Alicja Tamara Grabińska
Osoby z Głosem Doradczym
mgr Michał Leszczyński
mgr Justyna Tyll
dr Jolanta Gola
dr Włodzimierz Daszewski
mec. Urszula Twarowska
Jednostki Pozawydziałowe
dr Anna Rudzka
prof. Andrzej Koss
dr hab. Piotr Welk, prof. ASP
Przedstawiciele Związków Zawodowych
dr hab. Paweł Jakubowski, prof. ASP
Przedstawiciel Samorządu Studentów
Jan Garstka