Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kadencje 2016-2020

Rektorzy
prof. Adam Myjak
dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Uczelni
prof. Wojciech Zubala
Wydział Malarstwa
prof. Tomasz Milanowski
prof. Stanisław Baj
prof. Jarosław Modzelewski
dr Elwira Sztetner
mgr Marcin Afrykański (doktorant)
Julia Krupa (studentka)
Wydział Grafiki
prof. Błażej Ostoja Lniski
prof. Lech Majewski
dr hab. Dorota Optułowicz-McQuaid, prof. Uczelni
dr Marcin Władyka
Kacper Kijewski (s.st.)
wakat (s. nst.)
Nadia Issa (doktorantka)
Wydział Rzeźby
prof. Hanna Jelonek
prof. Roman Pietrzak
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. Uczelni
as. Aleksandra Mazurkiewicz
Aleksandra Szlasa – Rokicka (studentka)
Wydział Architektury Wnętrz
kw. II st.  Włodzimierz Bazyli Krasulak-Wiśniewski, prof. Uczelni
prof. Przemysław Krajewski
prof. Andrzej Zwierzchowski
st. wykł. Dariusz Śmiechowski
Karolina Trzewik (s.st)
Piotr Lemański (s.nst.)
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. Uczelni
dr hab. Joanna Czernichowska
dr hab. Jacek Martusewicz, prof. Uczelni
dr Izabela Zając
Przemysław Wysk (s. st.)
Wydział Wzornictwa
prof. Ksawery Piwocki
prof. Jerzy Porębski
prof. Michał Stefanowski
dr Ewa Maria Śmigielska
Paweł Bielecki (student)
Wydział Sztuki Mediów
prof. Prot Jarnuszkiewicz
dr hab. Paweł Susid, prof. Uczelni
prof. Sławomir Ratajski
dr Izabela Maciusowicz
Maksymilian Biel-Piotrowski (s. st.)
wakat (s. nst.)
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni
dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. Uczelni
prof. Marek Dzienkiewicz
Jan Kuśmirski (student)
Wydział Scenografii
dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. Uczelni
prof. Magdalena Raszewska
prof. Janusz Sosnowski
dr Anna Jędrzejec
Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami
 
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Agnieszka Kuzło
Alicja Tamara Grabińska
Osoby z Głosem Doradczym
mgr Michał Leszczyński
mgr Justyna Tyll
dr Jolanta Gola
dr Włodzimierz Daszewski
mec. Urszula Twarowska
Jednostki Pozawydziałowe
dr Anna Rudzka
prof. Andrzej Koss
dr hab. Piotr Welk, prof. Uczelni
Przedstawiciele Związków Zawodowych
dr hab. Paweł Jakubowski, prof. Uczelni
Przedstawiciel Samorządu Studentów
Jan Garstka
 Skład studentów w Senacie