Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Władze Uczelni

prof. Błażej Ostoja Lniski

Rektor

dyżur: poniedziałek godz. 1200 — 1400

prof. Prot Jarnuszkiewicz

Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji
Pierwszy Zastępca Rektora

dyżur: poniedziałek godz. 1200 — 1600 wtorek godz. 1000 — 1600 czwartek godz. 1100 — 1600

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni

Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia

dyżur: wtorek godz. 1000 — 1300 czwartek godz. 1000 — 1200

Zespół koordynatorski z ramienia Samorządu Studentów ASP w Warszawie:

dr Anna Kowalik
Koordynatorka ds. Samorządu i Promocji Działalności Studenckiej

mgr Zuzanna Łąpieś
Koordynatorka ds. Jakości kształcenia i rozwoju dydaktyki

prof. Jacek Martusewicz

Prorektor ds. naukowych

dyżur: czwartek godz. 1000 — 1300

prof. Jacek Staszewski

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

dyżur: wtorek godz. 1100 — 1400 czwartek godz. 1000 — 1300

 

prof. Artur Winiarski

Pełnomocnik Rektora ds. dziedzictwa historycznego ASP w Warszawie

dyżur: poniedziałek godz. 1000 — 1330 czwartek godz. 0900 — 1230

 

mgr Manuela Moszyńska

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

 

mgr Magdalena Sołtys

Doradca Rektora ds. polityki kulturalnej

 

 

dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. Uczelni

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dyżur: piątek godz. 1300 — 1400

 

mgr Michał Leszczyński

Kanclerz

dyżur: wtorek godz. 1200 — 1400 czwartek godz. 1200 — 1400