Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Władze Uczelni

prof. Adam Myjak
Rektor

 

dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP
Prorektor ds. rozwoju i inwestycji

 

prof. Wojciech Zubala
Prorektor ds. studenckich

 

mgr Michał Leszczyński
Kanclerz

 

prof. Jacek Staszewski
Pełnomocnik ds. nauki i jakości kształcenia

 


prof. Prot Jarnuszkiewicz
Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą i promocji

 

tel. (22) 826-19-72, e-mail: pelnomocnicy@asp.waw.pl

prof. Przemysław Krajewski
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów

 

dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP
Zastępca Rzecznika ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów