Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Władze Uczelni

prof. Błażej Ostoja Lniski

Rektor

dyżur: poniedziałek godz. 1200 — 1400

prof. Prot Jarnuszkiewicz

Zastępca Rektora, Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji

dyżur: czwartek godz. 1200 — 1400

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni

Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia

dyżur: czwartek godz. 1000 — 1200

Zespół koordynatorski z ramienia Samorządu Studentów ASP w Warszawie:

mgr Anna Kowalik
Koordynatorka ds. Samorządu i Promocji Działalności Studenckiej

mgr Zuzanna Łąpieś
Koordynatorka ds. Jakości kształcenia i rozwoju dydaktyki

dr Agnieszka Wach
Koordynatorka ds. Etyki i przeciwdziałania dyskryminacji

prof. Jacek Martusewicz

Prorektor ds. naukowych

dyżur: czwartek godz. 1000 — 1200

dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. inwestycji

 

prof. Jacek Staszewski

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

 

prof. Artur Winiarski

Pełnomocnik Rektora ds. dziedzictwa historycznego ASP w Warszawie

 

 

dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. Uczelni

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

mgr Michał Leszczyński

Kanclerz