Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Władze Uczelni

prof. Adam Myjak
Rektor

dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Uczelni
Prorektor ds. rozwoju i inwestycji

prof. Wojciech Zubala
Prorektor ds. studenckich

mgr Michał Leszczyński
Kanclerz

prof. Jacek Staszewski
Pełnomocnik ds. nauki i jakości kształcenia


prof. Prot Jarnuszkiewicz
Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą i promocji

prof. Przemysław Krajewski
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów

dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP
Zastępca Rzecznika ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów