Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Władze Uczelni

prof. Adam Myjak
Rektor

dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP
Prorektor ds. inwestycji

prof. Wojciech Zubala
Prorektor ds. studenckich

mgr Michał Leszczyński
Kanclerz

prof. Jacek Staszewski
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia i nauki


prof. Prot Jarnuszkiewicz
Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą i promocji

prof. Przemysław Krajewski
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów

dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP
Zastępca Rzecznika ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów