Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja
Ciemno granatowy plakat z napisami promujący wystawę.
The landscape of our memory, Gbriela Bulisova and Mark Isaac, 19.01-04.02.2024
„Krajobraz Naszej Pamięci” to projekt artystyczny stworzony przez Gabrielę Bulišovą i Marka Isaaca, stypendystów Fulbright (2022-23), w Polsce. Ich wspólna praca dotyczy zagadnienia „rozproszonej Zagłady” (dispersed Holocaust) zwanej również „Holokaustem przez kule” (Holocaust by Bullets) i polega na upamiętnianiu osób, które zostały zabite nie w obozach koncentracyjnych, lecz w swoich rodzinnych miejscowościach lub w ich pobliżu. Projekt będzie prezentowany w Galerii -1 w Pałacu Czapskich między 19 stycznia a 4 lutego 2024 roku.

Portrety ofiar rozproszonej Zagłady

Prace artystów sięgają do krajobrazu Holokaustu, aby lepiej zrozumieć, upamiętnić i przetworzyć wydarzenia z okresu II wojny światowej. Trzon projektu stanowią portrety osób zamordowanych podczas rozproszonej Zagłady. Artyści stworzyli obrazy korzystając z dawnej techniki fotograficznej – anthotypii, w której zdjęcia wywoływane są za pomocą materiałów naturalnych. Do wykonania emulsji światłoczułej wykorzystali zebrane własnoręcznie rośliny i kwiaty rosnące na terenach masowych grobów. Następnie wystawiali obrazy na słońce, oddając pełen czułości hołd straconemu życiu. 

Drzewa-świadkowie

Aby upamiętnić ofiary o nieznanych imionach, których fotografie nie zachowały się, artyści użyli analogowego aparatu fotograficznego z okresu II wojny światowej do stworzenia kolaży – portretów „drzew-świadków”, czyli drzew, które rosły na tych terenach w czasie masowych mordów. Stworzyli również „lumen prints” z ziemi zebranej z tych miejsc oraz „watergrams” z wody z rzek, do których wyrzucano prochy ofiar. Prace łączy prawdopodobieństwo obecności śladów ofiar – w przestrzeni i w obrazach na poziomie molekularnym.

Widok wystawy / View of the exhibition

Zdjęcia z wystawy "Krajobraz Naszej Pamięci"

English

The Landscape of our Memory is an ongoing, long-term artistic project created by artists Gabriela Bulišová and Mark Isaac under the auspices of two Fulbright Scholar grants (2022-23) in Poland. Their joint project addresses the “dispersed Holocaust” or “Holocaust by Bullets” by commemorating the individuals who were killed in or near their hometowns rather than in concentration camps. The project will be displayed at Galeria -1, Pałac Czapskich between January 19 and Feburary 4, 2024.

Portraits of the victims of dispersed Holocaust

The artists’ diverse works draw directly on the landscape of the Holocaust to help better understand, memorialize, and process the events that occurred during World War II. The centerpiece of the project consists of portraits of individuals murdered during the dispersed Holocaust. To create these images, the artists used the antique “anthotype” technique in which photographs are created from plant material. They gathered plants and flowers growing on the sites of mass graves, created photo-sensitive emulsion, and exposed images in the sun to create loving tributes to a few of the individuals who lost their lives. 

Witness trees

In order to memorialize those for whom no name or photograph exists, the artists used a World War II-era analog camera to create complex, collaged portraits of “witness trees,” or trees that were already growing at these sites at the time of the mass killings. They also created “lumen prints” with earth gathered from nearby these sites, and “watergrams” with water from rivers where the ashes of victims were dumped. These artworks are all linked by the likelihood that traces of the victims still exist in the landscape and may also be literally present at a molecular level in the images.

Wernisaż / Vernissage

Co, gdzie, kiedy / What, where, when

Poster by Gabriela Bulišová

The Landscape of our Memory

Krajobraz Naszej Pamięci

Gabriela Bulišová, Mark Isaac

Galeria -1, Pałac Czapskich
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5

wernisaż: 18 stycznia 2024
wystawa czynna: 19 stycznia  – 04 lutego 2024
wt. – niedz. w godz. 12:00 – 19:00

English
The Czapski Palace
Academy of Fine Arts in Warsaw
Krakowskie Przedmieście 5 Street

opening: January 18th, 2024
exhibition open: January 19 – February 4, 2024
Tuesday – Sunday 12:00 – 19:00

Wydarzenie na Facebooku